MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Miễn trừ trách nhiệm CakhiaTV nêu rõ các vấn đề pháp lý, bản quyền, chất lượng hay nội dung liên quan đến nguồn phát sóng của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

CakhiaTV là một trang web cung cấp dịch vụ trực tiếp các trận bóng đá từ lớn đến nhỏ trên thế giới. Cakhia TV không phải là chủ sở hữu hoặc người điều hành các kênh truyền hình, các đường link video hay các nội dung khác được hiển thị trên trang web. Cakhia TV chỉ là một công cụ tìm kiếm và tổng hợp các nguồn phát sóng từ các nhà cung cấp khác nhau trên internet.

Miễn trừ trách nhiệm CakhiaTV

Miễn trừ trách nhiệm Cakhia TV là một văn bản pháp lý nhằm mục đích giải thích và xác nhận quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và người dùng trang web. Miễn trừ trách nhiệm Cakhia TV áp dụng cho tất cả các người dùng truy cập, sử dụng hoặc tương tác với trang web CakhiaTV.

Miễn trừ trách nhiệm CakhiaTV
Miễn trừ trách nhiệm CakhiaTV

Khi người dùng truy cập trang web CakhiaTV, họ đồng ý tuân thủ và chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định trong Miễn trừ trách nhiệm Cakhia TV.

Nội dung chính về miễn trừ trách nhiệm

Về bản quyền

CakhiaTV tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba và tuân thủ các quy định của Luật bản quyền Việt Nam và các hiệp định quốc tế. Cakhia TV không sở hữu, kiểm soát, lưu trữ hay phân phối bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web. Cakhia TV chỉ cung cấp các đường link dẫn đến các nguồn phát sóng do các nhà cung cấp khác chịu trách nhiệm.

Nếu người dùng phát hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình hoặc của bên thứ ba, họ có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected] để yêu cầu gỡ bỏ hoặc hạn chế truy cập đến nội dung đó. Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu hợp lý trong thời gian sớm nhất có thể.

Về chất lượng và nội dung

CakhiaTV không đảm bảo rằng các nguồn phát sóng được cung cấp trên trang web là chính xác, đầy đủ, an toàn, hợp pháp, không vi phạm quyền riêng tư, không xâm phạm hoặc không gây hại cho người dùng hoặc bên thứ ba. Cakhia TV cũng không đảm bảo rằng các nguồn phát sóng sẽ không bị gián đoạn, lỗi, virus, mã độc hay các yếu tố khác có thể gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Người dùng phải tự chịu rủi ro và trách nhiệm khi sử dụng các nguồn phát sóng trên trang web Ca khia TV. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm hay chi phí nào phát sinh từ việc sử dụng các nguồn phát sóng.

Về liên kết bên ngoài

Trang web CakhiaTV có thể chứa các liên kết đến các trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung của bên thứ ba. CakhiaTV không kiểm duyệt, kiểm soát, bảo hành, chứng nhận, đánh giá hay đề xuất bất kỳ trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung nào của bên thứ ba. Cakhia TV không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, chính sách, hoạt động, quyền riêng tư, bảo mật, bản quyền, chất lượng, tính hợp pháp hay an toàn nào của các trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung của bên thứ ba.

Người dùng phải tự đọc kỹ và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của các trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung của bên thứ ba khi truy cập hoặc sử dụng chúng. CakhiaTV không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, trách nhiệm hay chi phí nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng các trang web, dịch vụ, sản phẩm hoặc nội dung của bên thứ ba.

Xem thêm: LIÊN HỆ

Kết luận

Miễn trừ trách nhiệm Cà khịa TV là một văn bản pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của Ca khia TV và người dùng trang web. Miễn trừ trách nhiệm Ca khia TV giải thích rõ ràng về vai trò, nghĩa vụ, trách nhiệm và giới hạn của Cakhia TV và người dùng trang web liên quan đến các vấn đề về bản quyền, chất lượng, nội dung và liên kết bên ngoài.

Người dùng cần phải đọc kỹ và chấp nhận Miễn trừ trách nhiệm Cakhia TV trước khi sử dụng trang web CakhiaTV. Nếu người dùng không đồng ý với Miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi, họ phải ngừng sử dụng trang web Cakhia TV ngay lập tức. Cảm ơn bạn đã lựa chọn và đồng hành cùng Cakhia TV.