ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng Cakhia TV là những quy định về quyền và trách nhiệm của Cakhia TV cũng như của người dùng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi – một dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng khả năng xem trực tiếp các trận bóng đá từ khắp nơi trên thế giới. Cakhia TV không phải là chủ sở hữu hoặc người cấp phép của bất kỳ nội dung nào được phát trên dịch vụ này.

CakhiaTV chỉ là một nền tảng kết nối người dùng với các nguồn phát sóng khác nhau mà không yêu cầu bất kỳ phí nào. Khi sử dụng Cakhia TV, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng sau đây.

Điều khoản sự dụng CakhiaTV – Quy định chung

Điều khoản sử dụng Cakhia
Điều khoản sử dụng Cakhia

Quyền và trách nhiệm của người dùng

 • Bạn phải có ít nhất 18 tuổi hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng Cakhia TV.
 • Bạn chỉ được sử dụng CakhiaTV cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sao chép, phân phối, chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho mượn, sửa đổi, thay đổi, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào được phát trên CakhiaTV mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc người cấp phép của nội dung đó.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bạn trên Cakhia TV và tuân thủ tất cả các luật, quy định, quyền sở hữu trí tuệ, và quyền riêng tư liên quan đến việc sử dụng Ca khia TV của bạn.
 • Bạn không được phép sử dụng Cakhia TV để gửi, đăng tải, truyền, hoặc phát bất kỳ nội dung nào có tính chất xúc phạm, bất hợp pháp, vi phạm quyền của người khác, gây hại, đe dọa, quấy rối, bôi nhọ, lừa đảo, hoặc gây phiền nhiễu cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
 • Bạn không được phép sử dụng CakhiaTV để tải lên, truyền, hoặc phát bất kỳ loại virus, mã độc, hoặc các chương trình có hại khác có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động của CakhiaTV hoặc các thiết bị của người dùng khác.
 • Bạn không được phép sử dụng Cakhia TV để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể làm gián đoạn, làm chậm, làm quá tải, hoặc làm hỏng Cakhia TV hoặc các máy chủ, mạng, hoặc dịch vụ liên quan đến CakhiaTV.
 • Bạn không được phép sử dụng CakhiaTV để thu thập, lưu trữ, hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.
 • Bạn không được phép sử dụng Cakhia TV để vi phạm bất kỳ quyền nào của Ca khia TV hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, hoặc quyền công khai.

Quyền và trách nhiệm của CakhiaTV

 • Cakhia TV có quyền nhưng không có nghĩa vụ kiểm duyệt, giám sát, chỉnh sửa, hoặc xóa bất kỳ nội dung nào được phát trên Cakhia TV mà chúng tôi cho rằng vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc có thể gây hại cho Ca khia TV hoặc người dùng khác.
 • Có quyền nhưng không có nghĩa vụ điều tra, ngăn chặn, hoặc hành động đối với bất kỳ hành vi nào của người dùng mà Cakhia TV cho rằng vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc có thể gây hại cho Cakhia TV hoặc người dùng khác.
 • Có quyền nhưng không có nghĩa vụ cung cấp, duy trì, cập nhật, hoặc cải thiện Ca khia TV hoặc bất kỳ tính năng, nội dung, hoặc dịch vụ nào liên quan đến chúng tôi. CakhiaTV không đảm bảo rằng sẽ hoạt động không bị gián đoạn, không có lỗi, hoặc an toàn.
 • Có quyền nhưng không có nghĩa vụ thay đổi, tạm ngừng, hoặc ngừng cung cấp Cakhia TV hoặc bất kỳ phần nào, bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Cakhia TV có quyền nhưng không có nghĩa vụ thiết lập, thay đổi, hoặc xóa bỏ bất kỳ giới hạn, điều kiện, hoặc quy định nào đối với việc sử dụng Cakhia TV của người dùng.
 • Ca khia TV có quyền nhưng không có nghĩa vụ chấp nhận, từ chối, hoặc hủy bỏ bất kỳ tài khoản, yêu cầu, hoặc phản hồi nào của người dùng liên quan đến Cakhia TV.
 • Có quyền nhưng không có nghĩa vụ liên hệ, hợp tác, hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân nào có thẩm quyền liên quan đến bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc sử dụng CakhiaTV của người dùng.

Điều khoản khác

 • Cakhia TV có quyền sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế các điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng việc tiếp tục sử dụng Cakhia TV sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng mới.
 • Ca khia TV có quyền chuyển nhượng, chuyển giao, hoặc gán cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ quyền, lợi ích, hoặc nghĩa vụ nào của Cakhia theo các điều khoản sử dụng này mà không cần sự đồng ý của bạn.
 • Các điều khoản sử dụng này cùng với các chính sách, quy định, hoặc hướng dẫn khác được đăng tải trên Ca khia TV tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và CakhiaTV liên quan đến việc sử dụng Cakhia TV của bạn và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận trước đó nào liên quan đến vấn đề này.
 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này bị tuyên bố là bất hợp pháp, vô hiệu, hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được tách ra và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả thi của các điều khoản còn lại.
 • Việc CakhiaTV không thực thi hoặc áp dụng bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này không có nghĩa là Cakhia TV từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Bất kỳ sự từ bỏ nào của Cakhia TV đối với bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong các điều khoản này chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện bằng văn bản và ký bởi Cakhia TV.
 • Các điều khoản sử dụng này được điều chỉnh bởi và tuân theo luật pháp của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến chúng tôi hoặc các điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Kết luận

CakhiaTV là một dịch vụ trực tuyến cung cấp cho người dùng khả năng xem trực tiếp các trận bóng đá từ khắp nơi trên thế giới mà không cần trả bất kỳ phí nào. Tuy nhiên, khi sử dụng CakhiaTV, bạn cũng phải tuân thủ các điều khoản sử dụng này để bảo vệ quyền và lợi ích của Cakhia TV và người dùng khác.

Xem thêm: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Bạn nên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Ca khia TV. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, góp ý, hoặc phản hồi nào về chúng tôi hoặc các điều khoản sử dụng này, bạn có thể liên hệ với Cà khịa TV qua email [email protected]. Cám ơn bạn đã sử dụng CakhiaTV!