CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này nhằm giải thích cách Cakhia TV thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.

CakhiaTV là một trang web cung cấp dịch vụ xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao, với nhiều kênh và giải đấu hấp dẫn. CakhiaTV cam kết bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin của người dùng khi sử dụng trang web.

Chính sách bảo mật CakhiaTV

Chính sách bảo mật CakhiaTV
Chính sách bảo mật CakhiaTV

Thông tin cá nhân thu thập

Khi người dùng truy cập trang web Cakhia TV, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm:

 • Thông tin liên lạc, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, hoặc tài khoản mạng xã hội.
 • Thông tin thanh toán, như số thẻ tín dụng, ngân hàng, hoặc ví điện tử, nếu người dùng đăng ký dịch vụ trả phí của Ca khia TV.
 • Thông tin thiết bị, như loại thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, hoặc cookie, mà người dùng sử dụng để truy cập trang web Ca khia TV.
 • Thông tin hành vi, như lịch sử truy cập, thời gian xem, sở thích, hoặc phản hồi của người dùng về trang web Ca khia TV.

Mục đích sử dụng thông tin

Cakhia TV sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và nâng cao dịch vụ xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao cho người dùng.
 • Gửi thông báo, tin tức, khuyến mãi, hoặc quảng cáo liên quan đến trang web Cakhia TV cho người dùng, nếu người dùng đồng ý nhận.
 • Phân tích và thống kê dữ liệu để hiểu nhu cầu và hành vi của người dùng, cũng như cải thiện trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động của trang web Cakhia TV.
 • Bảo mật và bảo vệ quyền lợi của người dùng, nhân viên, đối tác, và trang web Ca khia TV trước các rủi ro, vi phạm, hoặc yêu cầu pháp lý.

Cách chia sẻ thông tin cá nhân

Ca khia không bán, cho thuê, hoặc chuyển nhượng thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của người dùng, trừ khi có các trường hợp sau:

 • Có sự đồng ý của người dùng, hoặc người dùng yêu cầu Ca khia TV chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, hoặc nhà quảng cáo, để hưởng lợi từ các dịch vụ, sản phẩm, hoặc ưu đãi của họ.
 • Có yêu cầu của cơ quan nhà nước, cơ quan pháp lý, hoặc cơ quan có thẩm quyền, khi Cakhia TV phải tuân thủ các quy định pháp luật, hoặc bảo vệ quyền lợi và an toàn của mình hoặc của người dùng.
 • Có sự thỏa thuận hoặc giao dịch giữa Ca khia TV và các bên thứ ba, như sáp nhập, mua bán, hoặc chuyển giao tài sản, khi Ca khia TV phải chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng cho các bên thứ ba đó, với điều kiện các bên thứ ba đó phải tuân thủ chính sách bảo mật này.

Cách bảo vệ thông tin cá nhân

Cà Khịa TV áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng khỏi việc bị trái phép truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ. Các biện pháp này bao gồm:

 • Mã hóa và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng trên các máy chủ và hệ thống của CakhiaTV.
 • Giới hạn quyền truy cập, sử dụng thông tin cá nhân của người dùng chỉ cho nhân viên, đối tác, hoặc nhà cung cấp dịch vụ của CakhiaTV có nhiệm vụ liên quan, và yêu cầu họ tuân thủ các nguyên tắc bảo mật nghiêm ngặt.
 • Thường xuyên kiểm tra, cập nhật các phần mềm, thiết bị, và quy trình bảo mật để đảm bảo hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định bảo mật.

Tuy nhiên, CakhiaTV không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật hoàn toàn trước mọi rủi ro, doanh nghiệp, hoặc sự cố bên ngoài khả năng kiểm soát của Cakhia TV. Do đó, người dùng cũng cần có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của mình, bằng cách không tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác, không sử dụng các thiết bị, mạng, hoặc trang web không an toàn, và thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Xem thêm: CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Quyền và trách nhiệm của người dùng

Người dùng có các quyền và trách nhiệm sau đây liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên trang web CakhiaTV, hoặc yêu cầu Cakhia TV làm như vậy, nếu thông tin cá nhân của người dùng là không chính xác, không cập nhật, hoặc không cần thiết.
 • Quyền từ chối hoặc hủy bỏ việc cung cấp thông tin cá nhân cho Cakhia TV, hoặc yêu cầu Ca khia TV ngừng sử dụng, chia sẻ, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, nếu người dùng không đồng ý với chính sách bảo mật này, hoặc có lý do chính đáng khác.
 • Quyền khiếu nại, phản ánh, hoặc góp ý về việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, hoặc bảo vệ thông tin cá nhân của mình bởi CakhiaTV, bằng cách liên hệ với Ca khia TV qua email, điện thoại, hoặc mạng xã hội.
 • Trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân chính xác, cập nhật, và đầy đủ cho Cakhia TV, để đảm bảo dịch vụ xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao của Cakhia TV được cung cấp một cách hiệu quả và an toàn cho người dùng.
 • Trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của mình, không tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác, không sử dụng các thiết bị, mạng, hoặc trang web không an toàn, và thay đổi mật khẩu thường xuyên.

Thay đổi chính sách bảo mật 

Cakhia có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào, để phù hợp với các thay đổi trong hoạt động kinh doanh, công nghệ, hoặc pháp luật. Khi có thay đổi, Cakhia TV sẽ thông báo cho người dùng qua email, trang web, hoặc các kênh khác, và yêu cầu người dùng xác nhận việc đồng ý với chính sách bảo mật mới.

Nếu người dùng không đồng ý với chính sách bảo mật mới, người dùng có quyền ngừng sử dụng trang web Cakhia TV.

Kết luận

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư và an toàn thông tin của người dùng khi sử dụng trang web Ca khia TV.

Cà khịa TV cam kết thu thập, sử dụng, chia sẻ, và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng một cách hợp lý, minh bạch, và có trách nhiệm. Người dùng cũng có quyền và trách nhiệm liên quan đến thông tin cá nhân của mình, và có thể liên hệ với CakhiaTV để giải quyết các vấn đề hoặc thắc mắc.

Cakhia TV mong muốn mang đến cho người dùng dịch vụ xem bóng đá trực tuyến chất lượng cao, và tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.